2017: Szám-vetés

Szerző: Nádas Nándor

"Püthagorasz azt mondja, hogy a szám a látható és a láthatatlan világ között levő határjelenség. (...) A szám minden létező dolog ősképe (arithmoi de te pant’ epeoiken). Kétségtelen, hogy mint a bolygók keringését az égen, az emberek sorsát a földön a számok irányítják. Minden testnek, alaknak, formának, ábrának végső fokon valamely számviszony felel meg."
(Hamvas Béla: Püthagorasz)

Az új esztendőbe lépés kapcsán, gyakran előfordul a praxisomban vagy azokban a helyzetekben, ahol módomban áll az általam gondolt világlátásról – például a számok összefüggéséről – beszélgetni, hogy megkérdezik tőlem, mi a prognózisom a jövőre vonatkozóan. (Hangsúlyozottan itt egy általános tartalomról van szó, személyre lebontva ez jóval árnyaltabb.)

Ehhez az előrejelzéshez az előttünk álló év dátumát vesszük figyelembe. Ez a dátum az év tekintetében négy darab számjegyből tevődik össze. Érdemes egyrészt megvizsgálni azt, hogy mit jelentenek a számok önmagukban, teozófikus kicsinyítés kapcsán, illetve további összefüggésekben.

Tehát a 2017 áll egy 2-ből, egy 0-ból, egy 1-ből és egy 7-ből. Továbbá ha a püthagoraszi számelméletet használjuk, akkor a számokat összeadva 10-et kapunk (2+0+1+7=10), illetve ennek további összevonása kapcsán egy 1-et (1+0=1).
Mivel a numerológiai rendje 9 egyjegyű számmal foglalkozik, ezért érdemes a kilences ciklusokat is megvizsgálni., de nézzük előbb az egyjegyű számok milyen összefüggésjelentést hordoznak.

Az egész évezred 2-sel indul, ezért ennek fontos jelentősége van. A kettes kulcsszavai: alkalmazkodás, érzések, érzelmek, tükröződés, továbbá kétségek, félelmek, amelyek önmagukban nem jelentenek negatívumot, mivel az emberi lét is a polaritásra, a dualitásra épül.

Ezt követi egy 0, ami gyakorlatilag az egyjegyű számokon kívül-felül van. A nulla önmagában semmi, de ha egy szám mögé kerül, akkor növelő értékkel bír, tehát az előbbi jelentéseket a nulla megtöbbszörözi, többszörösen felhívja a figyelmet.

(Itt érdemes visszatekinteni az elmúlt időszakra – ha csak egy gondolat erejéig is – hogy ez a bizonyos alkalmazkodás, tükröződés, kétségek, félelmek nagyobb társadalmi szinten és az egyén életében milyen formában jelentek meg, és hogyan lettek ezekből esetleg nehézségek.)

Az ezt követő számunk az 1-es, ami a kiindulópont, az elindulás, a létezés, az "én vagyok", az akarat, a motiváltság, a kezdés, az építkezés kulcsszavaival fémjelezhető.

Végül az utolsó számjegy a 7-es, ami a teremtett világ numerikusan értelmezett határa, ezért a határkijelölés, a kitartás, a precizitás, a szervezettség, a rendszerezettség a sikeresen létrehozható lehetőségek tartalmát is hordozza.
A négy szám összegzése kiad egy 10-es és továbbá egy 1-es számot, ami erre az egész időszakra jellemezhető, esszenciális tartalmakat jeleníti meg, ezért az 1-es számról érdemes kicsit bővebben is beszélnünk.
A numerológia az 1-es számhoz a Nap energiáját, a szolaritást, a teremtőképességet kapcsolja. Hétköznapi életben ez azt jelenti, hogy ha valaki valódi változást szeretne az életében vagy elindítani valamilyen olyan dolgot, amihez szükséges az akarat, az energiák fókuszálása, akkor ez az időszak tökéletesen alkalmas erre. Érdemes most új tevékenységbe fogni, nagyobb utazást tervezni, nagyobb anyagi kihatású terveket megvalósítani.

Érdekessége az 1-es időszakoknak, hogy mindig valami lezárás utáni újrakezdésről szóltak. Például kilenc ciklussal korábban 1945-öt írtunk, ami a II. Világháború végét jelentette, egyúttal az újjáépítést, az újrakezdést is. A mostani évet megelőző 1-es 2008 volt, ami a válságból való pénzügyi átrendeződést hozta magával. Vagyis az 1-es évek mindig meghatározó időszakai az emberiség újkori történelmének.
A különbség a „ritmika”, a számok sorrendje, amiből az adott dátum felépül. Így lesz más 1945, 2008, 2017 vagy akár 2026.
További magyarázatul szolgálhat, ha a számokat a tarot képeivel is összefüggésbe hozzuk, más szóval „leképezzük” az adott tartalmakat.
A 2017-et kettéválasztva 20-at és 17-et kapunk.
A XX. a tarotban az Ítélet: az újjászületés, a megújulás, a feltámadás üzenetét hordozza. A kettes utáni nulla hatványozott energia: átgondoltabb, bölcsebb, de ugyanakkor nagy változásokat előkészítő folyamatokról beszél. Ilyen ez a Vízöntő-korszak is, és még 83 évig benne is leszünk, mivel 2099-ig ezzel a XX-as, Ítélettel kezdődnek a naptári lapok.

Ezt a XVII. követi, ami a tarot-ban a Csillag – az én megfogalmazásomban az Óhajcsillag –  nevével fémjelezhető: a vágyak, a tervek, a célok megvalósulásához szükséges alázat, a” valamit valamiért”, tudok tenni a céljaimért, de van már célom.
A képen egy térdelő nőalak jelzi ennek az alázatnak a mozdulatát, amiből egyértelműen következik, hogy itt valamilyen magasabb cél érdekében való alárendelésről beszélünk.

A két legfontosabb fogalmat megragadva: a megújulás és az alázat hordozza a változásnak az esélyét, ami nagyobb volumenben, az egész emberiségre, a társadalomra, mikroszinten az egyéni életekre vonatkozik.
A 20 és a 17 összeadva 37-et, tovább bontva 10-et és 1-et ad ki. A tarot-ra vonatkoztatva az esszenciális 1-es érték a Mágus képével kapcsolható össze, a 10-es pedig a Szerencsekerék üzenetével.

A tarotban a Mágus képen egy fiatal férfi a mozgáskultúra alapállásában, laza terpeszben áll, amiből bármilyen indulás, illetve mozdulat könnyedén megvalósítható. A bátor kezdés a nagy pozícióváltások eshetőségét eredményezi. Lehetőségek teremtődnek, ha munkát, lakóhelyet akarunk váltani, esetleg az érzelmi-társas viszonyainkon szeretnénk változtatni.

A X-es kép a Szerencsekerék (Sorskerék), ami ennek a bizonyos Mágus üzenetének a többszörösét jelenti. A különbség az, hogy a teremtődő lehetőséghez képest itt már a jó döntésekből következő szerencsés fordulat várható.
A rota-rotáció kapcsán előre nem látható, váratlan, hirtelen események segíthetnek minket a változások megvalósításában, sorsunk alakításában. Érdemes megfogadni a közismert szólást: "Bátraké a szerencse!". Ha a nagy pozícióváltások kapcsán esély adódik változásra, érdemes azt megragadni!

Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Kódfejtés: számok és tengelyek

Készítsd el a saját névtérképedet!