2017. január 10., kedd

Szín-játék

Szerző: Balogh Eszter

"Az érzések... olyanok, mint a színek, nehéz őket elmagyarázni."
(Francois Lelord)

Ezt az oldalt tulajdonképpen azért hoztam létre, mert nekiláttam egy átfogó numerológia könyv megírásának. Az írás, bár nagyon élvezem, csak lassan halad, mert folyamatosan alakulgat bennem az alapkoncepció. Meg kell várnom, míg teljesen beérik.

Addig azonban töltögetek ide olyan tartalmakat, amik színesebbé teszik a numerológiai ismereteket (jelen esetben szó szerint), ám a könyv lapjaira ilyen formában úgysem férnének be. Sehogy sem tudnék papírra vetni például egy izgalmas, virtuális kvízt, ami a különböző betűkarakterekhez kapcsolódó színekről szól!

Olyan, mint...

A betűkarakterekhez nem csupán személyiségjegyeket tudunk kapcsolni, hanem azoknak megfelelően különböző analógiákat is. Az analógia azt jelenti, "hasonlóság". Vagyis a számokhoz tartozó jelentéseket kifejezhetjük hozzá hasonló energetikájú színekkel. Például az 1-es akaraterejét legjobban a vörös szín fejezi ki, mivel ez a vitalitás, az életenergia és a szenvedély színe. Az analógia olyan, mint egy hasonlat. "Vörös, mint a vér", vörös, mint a tűz", a düh vagy mint a szerelem...

Az az izgalmas, hogy nem csupán színekkel "festhetjük" le a számokhoz köthető emóciókat. A sort végtelenségig folytathatjuk: szinte bármilyen témához találhatunk analógiákat: kristályokhoz, állatokhoz, szimbólumokhoz. Ez igényel némi másképp-gondolkodási gyakorlatot, de egyáltalán nem lehetetlen. Legutóbb a számok és a borok összefüggésein merengtem el. Igaz, könnyű dolgom volt, mert korábban már feldolgoztam a témát asztrológiai szempontok szerint, ráadásul szeretem annyira a borokat, hogy érdekeljen a bennük rejlő mélyebb tartalom. De most maradunk az alapoknál.

Nem csupán tanulási és játék-célzattal fontosak megérteni ezeket az analógiákat. A nevek olykor hiányokat mutatnak, ami azt jelenti, hogy egy- vagy több karakter nem áll kézenfekvő módon a rendelkezésünkre, működtetésük, fenntartások jóval nagyobb odafigyelést igényel. Akinél mondjuk a 7-es nincs jelen, annak az energiáival való gazdálkodás - mint pénz, idő, munkabeosztás, sőt, akár a testsúly is! - nagyobb problematika, mint annak, akinek a nevében előfordul a G vagy a P betű. (Hogy mik az esetleges hiányok, azt a Névtérkép megrajzolásából kiderül.)
Ahol csak egyetlen hiány van, ott az adott felsorolás alapján kiválaszthatjuk a megfelelő színkaraktert, amit beilleszthetünk a mindennapjaikban. Visszaköszönhet az öltözködésünkben, a minket körülvevő tárgyak, dekorációk, bútorok színeiben is. Ahol több hiány van, már bonyolultabb a megfelelő szín kiválasztása, de alkalmazhatjuk célzatosan, ha egy-egy életterületen harmonizálni szeretnénk magunkat.

Melyik szám milyen színű

Itt is leginkább hasonlatokat fogok használni, majd a kvízből kiderítheted, hogy neked mennyire megy az analógiás gondolkodás.

Az 1-hez a ragyogó, tüzes, intenzív és napos színek kapcsolódnak, mivel ez a legmaszkulinabb, legdominánsabb energia.
A 2-hez a lágy, visszafogott, vizes színek tartoznak, mert ez a női energia kifejezője.
A 3-hoz az élénk, vidám, kevert, tavaszias színek sorolhatók, mert egyrészt harmonikusan keverednek benne az alapszínek, másrészt cselekvésre, aktivitásra ösztönöznek.
A 4-hez a megnyugtató, meleg, földies és őszies színek köthetők, mivel ezek jelentik a stabilitást, a biztonságot, az anyagelvűséget.
Az 5-höz a semleges, könnyed, levegős színek tartoznak, mivel ez a közvetítő energia, ami többek közt a kommunikációs képességekre is hatással van.
A 6-hoz a kifinomult pasztelles, elegáns színek kapcsolhatók, mert ide tartozik a művészi kreativitásban rejlő ízlésesség.
A 7-hez a mély, sűrű, koncentrált színeket társítjuk, mert ezek segítenek az összeszedettségben, a kitartásban, a fókuszáltságban.
A 8-hoz a végtelen éjszaka uralkodói színei tartoznak. Uralkodói színek az én olvasatomban azok, amikhez valamilyen "elöljárói" címet is kapcsolhatunk, például királykék, püspöklila.
Végül a 9-hez az úgynevezett "nem-színek" tartoznak, vagyis amit a színtan nem tekint valódi színnek, mert ezek átmenetek, felületek, illetve a fénynek a megnyilvánulási formái.

Ha elárulnám, pontosan milyen színekre gondolok, oda lenne a móka! Próbálj meg inkább a képek hangulatára, tartalmára ráhangolódni és annak megfelelően végigcsinálni a kvízt!Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

2017. január 2., hétfő

2017: Szám-vetés

Szerző: Nádas Nándor

"Püthagorasz azt mondja, hogy a szám a látható és a láthatatlan világ között levő határjelenség. (...) A szám minden létező dolog ősképe (arithmoi de te pant’ epeoiken). Kétségtelen, hogy mint a bolygók keringését az égen, az emberek sorsát a földön a számok irányítják. Minden testnek, alaknak, formának, ábrának végső fokon valamely számviszony felel meg."
(Hamvas Béla: Püthagorasz)

Az új esztendőbe lépés kapcsán, gyakran előfordul a praxisomban vagy azokban a helyzetekben, ahol módomban áll az általam gondolt világlátásról – például a számok összefüggéséről – beszélgetni, hogy megkérdezik tőlem, mi a prognózisom a jövőre vonatkozóan. (Hangsúlyozottan itt egy általános tartalomról van szó, személyre lebontva ez jóval árnyaltabb.)

Ehhez az előrejelzéshez az előttünk álló év dátumát vesszük figyelembe. Ez a dátum az év tekintetében négy darab számjegyből tevődik össze. Érdemes egyrészt megvizsgálni azt, hogy mit jelentenek a számok önmagukban, teozófikus kicsinyítés kapcsán, illetve további összefüggésekben.

Tehát a 2017 áll egy 2-ből, egy 0-ból, egy 1-ből és egy 7-ből. Továbbá ha a püthagoraszi számelméletet használjuk, akkor a számokat összeadva 10-et kapunk (2+0+1+7=10), illetve ennek további összevonása kapcsán egy 1-et (1+0=1).
Mivel a numerológiai rendje 9 egyjegyű számmal foglalkozik, ezért érdemes a kilences ciklusokat is megvizsgálni., de nézzük előbb az egyjegyű számok milyen összefüggésjelentést hordoznak.

Az egész évezred 2-sel indul, ezért ennek fontos jelentősége van. A kettes kulcsszavai: alkalmazkodás, érzések, érzelmek, tükröződés, továbbá kétségek, félelmek, amelyek önmagukban nem jelentenek negatívumot, mivel az emberi lét is a polaritásra, a dualitásra épül.

Ezt követi egy 0, ami gyakorlatilag az egyjegyű számokon kívül-felül van. A nulla önmagában semmi, de ha egy szám mögé kerül, akkor növelő értékkel bír, tehát az előbbi jelentéseket a nulla megtöbbszörözi, többszörösen felhívja a figyelmet.

(Itt érdemes visszatekinteni az elmúlt időszakra – ha csak egy gondolat erejéig is – hogy ez a bizonyos alkalmazkodás, tükröződés, kétségek, félelmek nagyobb társadalmi szinten és az egyén életében milyen formában jelentek meg, és hogyan lettek ezekből esetleg nehézségek.)

Az ezt követő számunk az 1-es, ami a kiindulópont, az elindulás, a létezés, az "én vagyok", az akarat, a motiváltság, a kezdés, az építkezés kulcsszavaival fémjelezhető.

Végül az utolsó számjegy a 7-es, ami a teremtett világ numerikusan értelmezett határa, ezért a határkijelölés, a kitartás, a precizitás, a szervezettség, a rendszerezettség a sikeresen létrehozható lehetőségek tartalmát is hordozza.
A négy szám összegzése kiad egy 10-es és továbbá egy 1-es számot, ami erre az egész időszakra jellemezhető, esszenciális tartalmakat jeleníti meg, ezért az 1-es számról érdemes kicsit bővebben is beszélnünk.
A numerológia az 1-es számhoz a Nap energiáját, a szolaritást, a teremtőképességet kapcsolja. Hétköznapi életben ez azt jelenti, hogy ha valaki valódi változást szeretne az életében vagy elindítani valamilyen olyan dolgot, amihez szükséges az akarat, az energiák fókuszálása, akkor ez az időszak tökéletesen alkalmas erre. Érdemes most új tevékenységbe fogni, nagyobb utazást tervezni, nagyobb anyagi kihatású terveket megvalósítani.

Érdekessége az 1-es időszakoknak, hogy mindig valami lezárás utáni újrakezdésről szóltak. Például kilenc ciklussal korábban 1945-öt írtunk, ami a II. Világháború végét jelentette, egyúttal az újjáépítést, az újrakezdést is. A mostani évet megelőző 1-es 2008 volt, ami a válságból való pénzügyi átrendeződést hozta magával. Vagyis az 1-es évek mindig meghatározó időszakai az emberiség újkori történelmének.
A különbség a „ritmika”, a számok sorrendje, amiből az adott dátum felépül. Így lesz más 1945, 2008, 2017 vagy akár 2026.
További magyarázatul szolgálhat, ha a számokat a tarot képeivel is összefüggésbe hozzuk, más szóval „leképezzük” az adott tartalmakat.
A 2017-et kettéválasztva 20-at és 17-et kapunk.
A XX. a tarotban az Ítélet: az újjászületés, a megújulás, a feltámadás üzenetét hordozza. A kettes utáni nulla hatványozott energia: átgondoltabb, bölcsebb, de ugyanakkor nagy változásokat előkészítő folyamatokról beszél. Ilyen ez a Vízöntő-korszak is, és még 83 évig benne is leszünk, mivel 2099-ig ezzel a XX-as, Ítélettel kezdődnek a naptári lapok.

Ezt a XVII. követi, ami a tarot-ban a Csillag – az én megfogalmazásomban az Óhajcsillag –  nevével fémjelezhető: a vágyak, a tervek, a célok megvalósulásához szükséges alázat, a” valamit valamiért”, tudok tenni a céljaimért, de van már célom.
A képen egy térdelő nőalak jelzi ennek az alázatnak a mozdulatát, amiből egyértelműen következik, hogy itt valamilyen magasabb cél érdekében való alárendelésről beszélünk.

A két legfontosabb fogalmat megragadva: a megújulás és az alázat hordozza a változásnak az esélyét, ami nagyobb volumenben, az egész emberiségre, a társadalomra, mikroszinten az egyéni életekre vonatkozik.
A 20 és a 17 összeadva 37-et, tovább bontva 10-et és 1-et ad ki. A tarot-ra vonatkoztatva az esszenciális 1-es érték a Mágus képével kapcsolható össze, a 10-es pedig a Szerencsekerék üzenetével.

A tarotban a Mágus képen egy fiatal férfi a mozgáskultúra alapállásában, laza terpeszben áll, amiből bármilyen indulás, illetve mozdulat könnyedén megvalósítható. A bátor kezdés a nagy pozícióváltások eshetőségét eredményezi. Lehetőségek teremtődnek, ha munkát, lakóhelyet akarunk váltani, esetleg az érzelmi-társas viszonyainkon szeretnénk változtatni.

A X-es kép a Szerencsekerék (Sorskerék), ami ennek a bizonyos Mágus üzenetének a többszörösét jelenti. A különbség az, hogy a teremtődő lehetőséghez képest itt már a jó döntésekből következő szerencsés fordulat várható.
A rota-rotáció kapcsán előre nem látható, váratlan, hirtelen események segíthetnek minket a változások megvalósításában, sorsunk alakításában. Érdemes megfogadni a közismert szólást: "Bátraké a szerencse!". Ha a nagy pozícióváltások kapcsán esély adódik változásra, érdemes azt megragadni!

Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

2016. november 24., csütörtök

Nyert ügyek

Szerző: Balogh Eszter & Nádas Nándor

"Ha tudjuk az illető nevét, egyúttal azzal is tisztában vagyunk, hogy valóságos, hús-vér emberrel állunk szemben, nem pedig valami elvont ellenséggel. A név által az illető egyedülálló, kivételes egyénné válik, akinek múltja van és jövője, ősei és lehetséges utódai, győzelmei és vereségei. Az ember a neve maga, büszke rá, élete során többször elismétli és azonosul vele."
(Paulo Coelho)

Eszter

Láttátok a "Mint a kámfor" című filmet? George Clooney volt benne a főszereplő, aki egy sármos, udvarias fellépésű bankrablót alakított - Jack Foley-t. Jack több száz pénzintézetet rabolt ki fegyver és erőszak nélkül, pusztán a fellépésével és a modorával. Kizárólag kiváló kommunikációs képességét vetette latba, és a pénztárosok mindig teljesítették a követeléseit.

Az emberek a befolyásolását manipulációnak nevezzük, ami leginkább negatív felhanggal került be a köztudatba. Mint a legtöbb szónak, ennek is van egy alapértelmezése. Eredetileg azt jelenti az anyag kézzel való formázása, alakítása, vagyis cselekvés.

A szándék határozza meg, hogy a valóságba történő beavatkozás öncélú mesterkedés, fondorlat, mint a filmben a pénz kicsalása a gyanútlan áldozatokból, vagy a világ építő jellegű formálása.

A tanítás is egyfajta manipuláció, hiszen a nebulókat gondolkodását, világlátását alakítjuk, de ugyanez a gyereknevelés, bármilyen jellegű tanácsadás vagy akár a fitnesz-edzés is.

A numeroprofil segítségével nem csupán saját magunk vagy mások személyiségét térképezhetjük fel, de akár hatékony kommunikációs stratégiákat is kidolgozhatunk. Nem kell semmiféle ritka vagy különleges alkalomra gondolni, a leghétköznapibb élethelyzetben is gyakorolhatjuk ezt az eredményes és igen hatékony kapcsolatfelvételt.

Ha tudjuk, hogyan kell megszólítani a másikat, ha kellő és értékes figyelmet szentelünk neki, ő is hasonlóképpen fog reagálni. És szinte mindig tudjuk, hogyan érhetjük el ezt, mert a legtöbb esetben bemutatkozunk egymásnak. Amint ez az információ a "kezünkben van", kezdődhet a szó legpozitívabb értelmébe vett manipuláció

Itt az „anyag”, nem más, mint a másik emberrel való kapcsolat (és nem a másik ember!). A szobrászok, fafaragók, drágakőcsiszolók sem rontanak neki a kőnek, fának, gyémántnak. Hiszen egy rossz mozdulat, és az anyag értékét veszti. Előbb kézbe fogják, tanulmányozzák, megismerkednek vele, és így hozzák ki belőle a maximumot.

Az ilyen jellegű manipuláció alapja az emberismeret és a tolerancia. Tiszteljük a másik egyediségét, és figyelembe vesszük az adottságait. A személyre szabott kapcsolat kiépítésével profitálhatunk az üzletkötésben, a tárgyalások lebonyolításánál, de ugyanígy motiválhatjuk a munkatársakat is. Vagy csak egyszerűen megkönnyíthetjük a mindennapok kommunikációját.

Nándi

Coelho idézetét továbbgondolva, úgy fogalmaznám meg: ha tudom valakinek a nevét, akkor azt is tudom, hogyan szólítsam meg, hogyan hassak rá.
Ez a hétköznapi gyakorlatban is egy igazán hasznos tudás, hiszen akár egy kínos, problémás, kellemetlen helyzetet jóval gördülékenyebben lehet így kezelni. Mondhatjuk akár azt is, ha tudjuk kivel ülünk szemben, máris nyert ügyünk van.

A sorszámos rendszer kicsit megnehezíti a Numeroprofilozás útján történő ügyintéző választást - hiszen ott egy gép "mondja meg", melyik pulthoz kell odafáradnom, ha csekket szeretnék befizetni a postán vagy új telefont vásárolnék, esetleg a gázszámlámat akarom megreklamálni.

Korábban körbesétáltam (mint Jack Foley 😄) és kiválasztottam a legkommunikatívabb alkalmazottat, jó sok 5-ös karakterrel, akivel gyorsan és könnyedén tudtam szót érteni, így mindig pikk-pakk a végére jártam a dolognak.
Most rögtönöznöm kell, hiszen nem tudhatom, hogy a 3-as pultban, ahová szólítanak, ki ül éppen, de szerencsére a több évtizedes névelemzési gyakorlattal azonnal tudom Kovács Piroskához vagy Horváth Imréhez igazítani a mondanivalómat.

Természetesen a felvázolt ügyintézési helyzetek az élet apró kommunikációs könnyebbségei csupán, de vannak olyan szituációk is, ahol a névválasztás már jóval nagyobb hangsúllyal bír.
Gondoljunk csak arra, ha a gyermekünknek kell óvó- vagy tanárnénit választani, hiszen ez a választás évekre szól. A gyerekünk szocializációja, önbecsülése, tanulási képességei múlhatnak egy rossz vagy jó pedagóguson. Nem árt, ha az illető türelmes, empatikus, gondoskodó is az átadói-tanítói képességei (1-5-9 tengely) mellett.

Fodrászunk kiválasztása (főleg a hölgyek esetében) szintén kardinális kérdés. Elsődleges szempont talán a jó kézügyesség (C, L, U), de ha jókat szeretnénk fecsegni, miközben vágják a hajunkat, akkor itt sem árt az 5-ös (E, N) karakter megléte.

Ugyanígy az orvosunk kiválasztásánál is plusz információkat kaphatunk a név alapján a személyiségről. Egy sebésznél jól jön például a precizitás, egy pszichológusnál pedig az empátiára való képesség.

Nemrég sajnálatos módon személyesen is megtapasztaltam mindezt, ugyanis a szemem miatt néhány napot kénytelen voltam kórházban tölteni. A betegség kiszolgáltatottá teszi az embert, de szerencsére, ahol én feküdtem, csupa I és R betűs nővérke dolgozott: Krisztina, Brigitta, Szidónia, Szabina és Flóra. Együttérzőek és segítőkészek voltak, nevük tükrözte azt, amit az ápolói munka megkívánt.Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

2016. szeptember 27., kedd

Léleknyelvek

Szerző: Balogh Eszter

"Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."
(George Bernard Shaw, drámaíró)

Aki tanult Nándinál vagy hallotta őt előadáson beszélni, jól tudja, mennyire szeret játszadozni a magyar nyelvvel. Hajlítgatja, formálgatja, letükrözi, leképezi - és ezzel a módszerrel úgy dobja tovább a nyelvfelfedezési kalandkedvet, mint a gyerekek a pöttyös labdát. Így lelkesen mi is továbbgörgethetjük-pörgethetjük magunkban a szavakat.
Nála ezt a képi nyelvgondolkodást egy baleset aktiválta, nálam apukám, aki szintén szeretett nyomozni a szavak jelentése, etimológiája után.

Mivel régóta írok, tanítok, emberekkel foglalkozom, különös kapcsolat fűz a nyelvünkhöz. Hiszem és vallom, hogy a szavakkal nagyon felelősségteljesen kell(ene) bánnunk. Egy körültekintően megválasztott  szóval fel lehet emelni a másikat, mint ahogy egy gondatlanul odavetett félmondattal meg is semmisíthetjük őt. Nem mindegy sem a "mit", sem pedig a "hogyan", vagyis mit és hogyan ejtünk ki a szánkon.
Hangulatok kifejezéséhez, érzelmi tónusfestéshez, mi magyarok, gazdag anyanyelvi szókincstárunkból bőségesen válogathatunk. A piros és a vörös ugyanazt jelenti, de teljesen más hőfokon izzik a két szín. Gondoljunk csak a csodás kínai regényre, mennyivel kevesebb szenvedélyt sejtetne, ha A vörös szoba álma helyett Piros szobának fordították volna. Kocoghatok a végzetem felé vagy vakon bele is rohanhatok - hiába a futás szinonimája mindkét szó, érezzük a drámai különbséget.
Egy szó, mint száz, ha a magyar nyelvről beszélünk, mélységesen egyetértek azzal a George nevű úrral, akitől a mottót kölcsönöztem!

A nyelv kifejezi az úgynevezett néplelket, de nem csupán a szókészletével, hanem a hangok energetikájával is. Legalábbis én így gondolom. Az itt leírtakat nem tudom "tudományos tényekkel" alátámasztani, inkább csak továbbgondolásra dobom fel az ötletet, mint ahogy a bevezetőben leírt szólabdákat. Ha akarod, elkapod, tovább is adhatod, de ha őrültségnek tartod, nyugodtan lépj el ennek az ideának az útjából. Ez csak egy játék. Hogy a kidobós vagy a kosárlabda szabályai szerint játszod (vagy ha már a labdával példálózom, lehet tenisz is) - te döntöd el.
Az egész úgy kezdődött, hogy találtam egy oldalt, már nem is tudom, hogy hol, ami a magyar nyelvben használt betűket százalékosította. Én persze rögtön beleképzeltem a bűvös 3×3-as numerológiai négyzetbe ezeket a karaktereket, a dupla betűk miatt természetesen arányosítva.
Innen nem volt megállás, a Wikipédián találtam egy újabb gyűjteményt, és abból jó pár nyelv betűkészletét szokás szerint helyes kis Excel-táblába rendeztem.
A magyar mellett megnéztem az angolt, a franciát, a németet, a spanyolt, a portugált, az olaszt, a törököt, a svédet, a lengyelt és a hollandot.

Arra voltam kíváncsi, hogy egy nép hangtana mennyire fejezi ki a kulturális jellemzőket.
Ha azt állítjuk, hogy a betű hang, a hang rezgés, a frekvencia pedig energia - akkor a válasz az, hogy meglehetősen. Hiszen ezzel a frekvenciatartománnyal azonosulunk, mikor beszélünk vagy másokat hallgatunk.

Az, hogy az első helyen az 5-ös és az 1-es energia áll, nem lepett meg. Mivel ezek között van a két leggyakrabban használt magánhangzó: az E és az A betű is.

Numerológiában és grafológiában is ez a két kulcskarakter: az önazonosság mutatói. Bodroghy Péter zseniális grafológus így "fordította le" a jelentéstartalmukat: az "A" a gyakorlati én, az "E" pedig a legteljesebb én. Ez szinte a legtöbb általam vizsgált nyelvben megállja a helyét, kivéve a törököknél, ahol az I a leggyakrabban használt magánhangzó.

Lássuk, hogy oszlik meg a többi betű!
A magyar nyelvben a harmadik helyen a 2-es energia áll (világosabb kék négyzet), ami az érzelmi tartalmak széles spektrumát jelenti.
Vajon ilyenek a magyarok? Érzelmesek? Tele vannak kétségekkel? Intuitíven közelítenek a világhoz?

A nyelvünk nem csak nagyon kifejező, de rendkívül hangulatérzékeny is.

Következő helyen a 4-es található (zöld), ami az anyagi világhoz és a realitásokhoz való viszonyulás.
Anyagiasak lennénk? Igen! De elnézve a magyarok pénzzel kapcsolatos hitrendszereit, hiába erősek az anyagi gyökerek, azok sok negatív tartalommal vannak átitatva.

Jókai Mór a Fekete gyémántokban ezt írja: "A magyar pénzt "keres", a német pénzt "érdemel" (Geld verdienen), a francia pénzt "nyer" (gagner d`argent), az amerikai pénzt "csinál" (to make money). Tökéletesen jellemző kifejezések."
A négyeshez kapcsolódó betűk a következőek:
D = a saját életünk, értékeink és javaink feletti uralmat jelképezi
M = a veszteségeken keresztüli stabilizálódást
míg a V = a világi kötöttségektől való szabadulást, újrakötést, szabadulást.

A Jókai által említett nyelvekben százalékosan ez így oszlik meg:
angol D=4,2, M=2,4, V=1
német D=5, M=2,3, V=0,8
francia D=3,6, M=2,9, V=1,8
Magyarban természetesen teljesen más a sorrend:
M-ből van a legtöbb (4), azt követi a V (2,5) és a D kullog az utolsó helyen (2).

A magyaron kívül minden más nyelvben az első négy pozíció között találjuk a 9-es karaktert (szürke). Mi nem távolságtartással vagy szociális érzékenységgel közelítünk másokhoz, hanem erősen érzelmi alapon.

Szinte minden nyelvben a 8-as (indigókék) a legritkább karakter - ez a szabálykövetés. Kivéve a németeknél. Ott megelőzi a döntést (rózsaszín) és a határkijelölést (lila).
A szavaknak akár a jelentésüket, akár az energiájukat vizsgáljuk? így is, úgy is varázshatalmuk van.
Az elkövetkezendő fél évben ezt most elég erőteljesen érzékelni fogjuk: bánjunk hát felelősséggel szavainkkal.
Képzeletünkkel teremtjük, szavaink pedig formáljuk a világot.

Diego Marani, olasz író, műfordító így fogalmaz: "Egy nyelv formái óhatatlanul visszahatnak arra, aki azt a nyelvet beszéli, alakítják az arcát, a házakat, a földet, a szokásokat, az ételt."


Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

2016. szeptember 10., szombat

6-ig tart a játszma

Szerző: Balogh Eszter & Nádas Nándor

fotó: Gabnai Gábor (képen Vlaszák Péter)
"A tenisz több mint sport. Művészet, ugyanolyan joggal, mint a tánc."
(Bill Tilden amerikai teniszező)

Ausztrália, Párizs és London után most épp New Yorkban zajlik a teniszvilág egyik legrangosabb eseménye: a US Open.
Innen jött az ötlet, hogy numeroprofil szempontból írjunk néhány gondolatot erről a sportról. A feladatot Nándi vállalt magára, hiszen aki ismer, tudja rólam, hogy az én mottóm: „A kávézás is sport!” – épp ezért leginkább a bögreemelgetést gyakorlom napi rendszerességgel. Egyéni százon verhetetlen vagyok!
Nándi ellenben igazi sportember (amellett, hogy ő is szeret kávézni).

A bejegyzés azonban igazi csapatmunka volt, tenisz-szakkifejezéssel élve – mixed, vagyis vegyes páros. Ő beszélt, én gépeltem. Ő ismeri az élvonalbeli játékosok nevét, én pedig remek statisztikai adatbázist készítettem belőle (igen, Zita: Excel-táblát!).

Indulhat a játék?

Warm up: bemelegítés

Az én fiatalkoromban a tenisz úri sportnak számított, ezért csak néhány különleges ember férhetett hozzá, vagy esetleg azok, akiknél ez családi tradíciónak számított.
Ennek többek között az lehetett az oka, hogy csak nagyon kevés teniszpálya állt a játékosok rendelkezésére. Budán például, ahol én laktam, két vagy három pálya volt összesen.
De a felszerelés ára, az órák díja is meglehetősen magas volt, ezért a srácok inkább „gazdaságosabb” sportot kerestek maguknak. A Vár minden szabad felületén, grundján vagy gyepén fociztunk.

A tenisz először akkor került a fókuszomba, amikor egy sportintézmény vezetőjévé neveztek ki. A feladataim közé tartozott a pályák megfelelő hasznosítása is, ezért olyan embert próbáltam keresni, aki ért a teniszhez.
Miközben a lehetséges jelöltekkel tárgyaltam, rájöttem, hogy gyakorlatilag semmit sem tudok erről a játékról, még az alapszabályairól sem, mivel akkoriban nem volt tévé, internet, ahonnan hozzáférhettem volna ezekhez. Én pedig szerettem volna a lehető legjobban végezni a feladatomat.
A mozgásigényem, a ritmusérzékem, a sporthoz való viszonyulásom mindig is megvolt, ráadásul akkor épp a TF-en (ma Testnevelési Egyetem) tanultam, így minden új sportkihívás felcsigázta az érdeklődésemet.
Felvettem egy középkorú hölgyet, aki elsősorban gyereket oktatott, akit megkértem, hogy nekem is adjon órákat.
fotó: Gabnai Gábor

First service: első adogatás

Így huszonegykét-néhány évesen elkezdtem teniszórákat venni. Ez eleinte abból állt, hogy egy bazi nagy kosárból, amiben úgy 50 labda volt, egyenként adogatott nekem. Hol az egyik, tenyeres, hol a másik, fonák oldalra ütötte a labdát, én pedig sok-sok héten át gyakoroltam az alapütéseket.

Már akkor megtetszett a tenisz játékossága, kombinatorikája és a mozgás összetettsége. Később pedig a pályán egyesben vagy párosban már meccseket játszottam. Akkor indult, azóta is tart ez a szerelem, illetve a teniszsport eseményeinek a nyomon követése.

Bye: erőnyerő

Amikor az életembe más tartalmak is bekerültek, elkezdtem arról az oldalról is foglalkozni a kérdéssel, mitől lesz a velem szemben álló játékos ügyesebb, tehetségesebb, mint én, hol vannak az én szűk keresztmetszeteim, illetve erősségeim – karakterológiai szempontból.

Az emberi tulajdonságokat a betűk nyelvére lefordítva: mi kell ahhoz, hogy valaki piszok jó játékos legyen?

Az Amerikai Nyílt Bajnokság élvonalbeli játékosainak nevét vizsgálva meglepő (vagy nem is olyan meglepő?) tapasztalatokkal lettem gazdagabb.
A 20 első, kiemelt helyen jegyzett játékos nevében, legyen szó akár hölgyekről vagy urakról, 80%-ban fellelhető az F, O vagy az X betű.
Ehhez a numeroprofilban az összeszedettség, a vizualitás, a fantázia, a helyzetek gyors átlátásának képessége kapcsolódik. Tulajdonképpen ez az a fajta szellemi jelenlét, amivel szinte azonnal tudunk reagálni és döntéseket hozni. A tenisz stratégiai játék, sebesen fel kell mérni, hogy a másik hogyan és milyen formában fogja elütni nekünk a labdát, hogy mi abba az irányba mozdulhassunk, ahol kivédhetjük a támadást.

Az elmúlt években-évtizedekben a 6-os karakter a legtöbb híres teniszjátékos nevében felfedezhető. Gondoljunk csak a mostani listavezetőkre: Roger Federer-re, Novak Djokovic-ra, Rafael Nadal-ra, vagy a régebbi csillagokra: Björn Borg-ra, John MacEnroe-ra. A hölgyek közül megemlíthetjük Martina Navratilova-t, Steffi Graf-ot. Hogy a magyarok se maradjanak ki a felsorolásból, klasszikus játékosunk Asbóth József, Taróczy Balázs vagy a jelenlegi ranglista 155. helyén álló Fucsovics Márton.

Best of five: három nyert játszmás meccs

Ám a fentieken kívül más tulajdonságra is szükség van, hogy sikeres játékosok legyünk. A teniszhez komoly lábmunka is kell. A lábmunka alatt a szakma érti az állóképességet, a gyors futást, a különböző alapütésekhez való hozzáállást, az intenzív mozgást.

Ehhez kapcsolódik ahogy minden sportágban, főleg a versenysportokban nélkülözhetetlen ambíció, motiváltság, egyéni erőforrások és küzdőszellem megléte. Ez a numerológiában az 1-es karakter (A, J, S). De főképp az A, mint akarat.

Szükségeltetik továbbá az 5-ös, amivel bármilyen irányba tudunk rugalmasan mozdulni, ami összekapcsolja a fizikai és a kreatív énünket, elősegíti az áramlást. Önmagában a tenisz is erről szól: a labda ide-oda áramlik egyik térfélről a másikra, egyik játékos adja át a másiknak. Betűi az E, N, W.

Végül szintem minden esetben megjelenik az inspiráció, a kifinomult kombinatorika, a beleérző-képesség, az I, illetve az R betűk kapcsán.

A három karakterből megkapjuk az 1-5-9 átadás tengelyét.
fotó: Olívia Illés-Vlaszák

Ranking: ranglista

Itt jöhetek végre én a statisztikámmal! Végre, mert nekem a teniszhez legfeljebb annyi közöm van, hogy a címfotón szereplő fiatalember büszke nagynénje lehetek. Továbbá láttam Woody Allen Match Point-ját, és tizenhat évesen büszke tulajdonosa voltam a Tromos pálya tagsági belépőjének. Ott és akkor annyi ragadt rám: a teniszt fehér pólóban illik játszani és a pályán nem káromkodunk. Ezt a két kikötést remekül tudom mind a mai napig tartani.
(Pedig a numeroprofilom alapján igazán alkalmas lennék sikeres teniszjátékosnak!)

De lássuk inkább a százalékos arányokat. (A jelenlegi 100-as férfi ranglistát vettem alapul.)
Érdekes volt megfigyelni, hogy ahogy haladunk a ranglistán lefele, változnak az arányok, van azonban egy meglehetősen fix számadat: 78%-ra jellemző az 1-5-9 tengely megléte. A kreativitás viszont csökken, ahogy haladunk lefele: a 6-os, amiből az élbolyban 82%-ot találunk, a második felében már csak 75-öt.

A kifinomult művészi adottságok és kombinatorikai képességek helyét átveszi a jó fizikai test, az erőteljesebb érzelmi viszonyulás vagy a tudatos jövőépítés.

Winner: győztes

Figyelembe véve a fenti százalékokat ez egy olyan magas arányszám, ami nem lehet véletlen. Más oldalról megközelítve: ezek hordozzák azokat az alaptulajdonságokat, karakterjellemzőket, amikre a sikeres teniszsport építhető.
Ez abból a szempontból is fontos, hogy ha például a gyerekünket szeretnénk erre a labdajátékra ösztönözni, tisztába kerüljünk a képességeivel, és lássuk mit és hogyan lehet (színekkel, szimbólumokkal, de elsősorban célirányos feladatokkal) erősíteni, kompenzálni.Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

2016. augusztus 26., péntek

Hol az igazság?

Szerző: Balogh Eszter

"Ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság,
akármilyen valószínűtlen legyen is."
(Arthur Conan Doyle)

"Mindenki hazudik." - mondja a filmsorozatok legcinikusabb orvosa, doktor House. Ő maga azonban kíméletlenül keresi az igazságot, és kendőzetlen őszinteséggel tárja fel azt mások előtt. (Vagy inkább az arcukba vágja?)

Ismerünk még néhány hasonló karaktert a világirodalomban. Doyle 1887-ben hívta éltre a briliáns elméjű londoni mesterdetektívet: Sherlock Holmest. Logikája kristálytiszta, objektív, érzelemmentes, modora azonban neki is csontig hatolóan őszinte.

Másik kedvenc magánnyomozóm a meglehetősen hiú, piperkőc kis belga Agatha Christie fantáziájának köszönhetően öltött alakot. Hercule Poirot stílusa jóval udvariasabb, kifinomultabb, mint a fent nevezett uraknak, de a következtetései hasonlóképpen pengeélesek.

Fiatalabb "írógép-teremtmény" Harry Potter a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola tanulója, aki 17 éves létére mindenkinél bátrabban küzd az igazságért, a nemes és tiszta elvekért - még az életét is képes feláldozni érte.

De az igazság nem csak kitalált személyek nevéhez fűződhet, (Hunyadi) Mátyás királyt az "igazságos" jelzővel emlegetik a történelemkönyvek lapjain vagy a róla született mesékben.

Mennyi izgalmas valós és kitalált karakter, de vajon mi a közös bennük?
A nevükben szereplő "H" betű!

A numeroprofil nem csak a pályaorientációhoz nyújt segítséget, mint ahogy azt a Szakácsok és egyéb állatfajták című bejegyzésben írtuk, de személyiségjegyekről is képet kaphatunk.
A H betűhöz, pontosabban a 8-as karakterhez kapcsolódik az igazságérzet, az őszinteség és az önismeret. (Ide tartozik a Q és a Z betű is, de most önző, film-fanatikus módon csak a H betűs neveket gyűjtöttem csokorba. Zorróért nem rajongok annyira.)

A H betű egyébként a héber-föníciai-arámi "het" betűből ered, jelentése "lehelet, kinyilatkoztatás". Ez a kilégzés: ide tartozik minden egyes szó, ami elhagyja a szánkat - vélemény, kritika, vallomás, üres fecsegés vagy velős tartalmú mondanivaló.

A H betű a két oldal közti átkötést szimbolizálja. Objektív egyensúly akkor jön létre, amikor nem hagyjuk, sem az értelmet, sem pedig az érzelmeket elhatalmasodni. A két ellentétes pólus így egy vízszintes vonallal kötjük össze: |—|

Van H vagy Z betű a nevedben?

Azok, akiknek a nevében megtalálható a 8-as karakter nagy lelkierővel, stabil és határozottan érvényesülő igazságérzettel rendelkeznek. Nem csak a saját igazukért képesek kiállni, de másokért, vagy akár egy eszméért is síkra szállnak.
Akár hivatásszerűen is kapcsolatba kerülhetnek az igazságszolgáltatással, például ügyvédként.

Természetesen az igazság lehet vélt vagy valós, építő vagy brutálisan romboló - az igazság mindig kétélű fegyver. Minél magasabb fokú önismerettel rendelkezünk, annál tisztább szándékú, objektív lesz maga az igazság és annak közlése is.

A H betű egyike a legritkábban használt betűnek a magyar nyelvben, mégis a top 100 vezetéknévben kezdőbetűként is előfordul: Horváth, Hegedűs, Hajdú, Halász.
De néma H-ként - vagyis egyfajta "rejtett tartalomként" is megjelenik, például a Tóth-ban, vagy mint nálam a Balogh-ban.

Keresztnevek közt leggyakoribb kezdőbetűként a Zoltánban, Zsoltban, Zsomborban, Hunorban, illetve a Zsuzsannában, Zsófiában, Hajnalkában, Hannában, Henriettában és Zitában. (2014-es statisztikai adatok alapján)
Ebben az esetben is lehet "rejtett", az "SZ" betű révén (megint csak magammal példálózok, ilyen az Eszter név is).

Hiányzó 8-as karakter

Akinek nincs a nevében 8-as karakter, az általában sokkal nehezebben tud kiállni a saját igazáért - míg másokért jóval könnyebben.
Az önismeret is jóval több odafigyelést igényel, mert hajlamos lehet a külvilág véleményére túl nagy hangsúlyt fektetni.


Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.

2016. augusztus 11., csütörtök

Szakácsok és egyéb állatfajták

Szerző: Balogh Eszter & Nádas Nándor

A mákos bab egy étel, ami úgy készül, hogy kettőt lapozunk a szakácskönyvben.
(Graffiti)

Gerald Durell ismét megihletett, már ami a bejegyzés címválasztását illeti. Sőt, ha már ennél a zseniális zoológus-írónál tartunk, akár a témánk kiváló példája is lehet, de erre majd visszatérünk a legvégén.

A blogot azért hoztuk létre, hogy veletek együtt alámerüljünk a numerológia hatalmas, végtelen óceánjába, és megcsodáljuk, sőt a felszínre hozzuk a mélységeiben rejlő színes kincseket.
Például azt, hogy hogyan segít a numeroprofil (nevezzük egyszerűen csak NP-nek) a pályaorientációban vagy a megfelelő hivatás kiválasztásában.

Ami még különlegesebbé teszi ezt a mostani írást, hogy Nándival közösen alkottuk meg. Ezt meséli nektek erről a témáról:

"Sokszor keresnek meg szülők, különösen továbbtanulás előtt álló gyerekek apukái, anyukái, azzal a kérdéssel, mi lenne a legmegfelelőbb irány csemetéik számára.
De az sem ritka, hogy egy felnőtt ember életében érkezik el az a fordulópont, amikor belső vagy külső kényszer hatására új szakma után kell néznie. Legjobb választás mindig az, ami megfelel az ember személyiségének. Mivel aki a 'helyén van' ki tud teljesedni az élethivatásában, sokkal nagyobb örömét leli a munkában, és ez kihat az élet minden egyéb területére."

Minden esetben érdemes figyelembe venni az egyéni erőforrásokat, tehetségeket, illetve a belülről fakadó indíttatást is, hiszen itt nem konkrét címkéket kapunk, hogy Pistike = pszichológus, Móricka = festőművész. Az egyedi NP egy energiamintázatot ad, ami nem a "mit?" hanem a "hogyan?" kérdésünkre ad választ.

"Még évekkel ezelőtt az utcán összefutottam a fiam egyik iskolatársával és az édesanyjával. El voltak keseredve, mert a srácnak tanulási problémái voltak, ebből adódóan elég gyengék lettek az általános iskolai eredményei. Nem tudták hova adják be a jelentkezési papírt.
A fiút Cs. Lászlónak hívják, ezért a nevében ott a sok 3-as (C és L betűk), ami azt mutatja, hogy a gyereknek jó a manuális kreativitása, ezért felsoroltam azokat a szakmákat, ahol a kézügyességét kamatoztatni tudja. Ilyen például a fodrász, a szakács, a cukrász az asztalos, az esztergályos, vagyis a kétkezi szakemberek.
A szakács szó hallatán a srácnak rögtön felcsillant a szeme: mindig is szeretett volna főzni!"

Találkozott a szándék és az adottság!
Mi magyarok különösen szeretjük a hasunkat, de a gasztronómia világszerte közkeletű téma. Rengeteg magazint, szakácskönyvet, gasztroblogot, főzős tévéműsort találunk, egy-egy szakács legalább akkora népszerűségnek örvend, mint a hollywoodi színészek.

Hazánk gasztrokultúrája sok évnyi mélyrepülés után ismét szárnyal. Budapesten, sőt végre vidéken is sorra nyílnak a jobbnál jobb éttermek. Európai viszonylatban még mindig sok időt töltünk a konyhában főzéssel, ami a házi koszt javára billenti a mérleget a mikrós készételekkel szemben. Sőt, idén Széll Tamás lett a Bocuse d’Or Europe döntőjének győztese. Egyszóval: a szakácskodás trendi!

De végül is milyen karakterek kellenek ehhez a szakmához?
Első, és talán a legfontosabb a gyakorlati-manuális kreativitás. Elismert gasztronómiai szakemberek nevében szinte kivétel nélkül megtaláljuk a C, az L és/vagy az U betűt.

Nem árt továbbá az akarat, az erő, a motiváltság, mivel kemény fizikai munkáról van szó (1-es), az anyag formálásának a képessége (4-es), sőt a jó időgazdálkodás, a hatékonyság is fontos egy konyhán (7-es). És a művészi érzéknek (6-os) is hasznát vehetjük.

Néhány példa (a 3-as karaktereket vastagon kiemeltem):
Dobos C. József, az 1800-as évek végén született cukrász, akinek többek közt a világhíressé vált dobostortát köszönhetjük.
Auguszt Elek és Auguszt E. József apa és fia - a nevüket viselő cukrászda alapítói.
Gundel Károly, akinek a nevét az egyik legjelentősebb vendéglátóipari iskolai is viseli.
Kugler, Gerbeaud, és még sorolhatnánk.
De ott volt a francia Auguste Escoffier, az amerikai Julia Child, a brit Keith Floyd, vagy akár a jelenkor sztárszakácsai: Nigella Lawson, Léa Linster, Jamie Oliver, Heston Blumenthal.
A hazai Michelin-csillagos éttermekben is találkozhatunk ilyen nevekkel: Miguel Rocha Vierra (Cortez), Heiszler Olivér (Tanti) vagy az ex-Onyx-os páros: Széll Tamás és Szulló Szabina.
De megemlíthetjük Mautner Zsófit is, mint az egyik legismertebb hazai gasztrobloggert.

Vannak természetesen kivételek is. Egyik személyes kedvencem Gordon Ramsay, aki "máshonnan" állítja elő a főzéshez szükséges karaktereket.
Rá a neve alapján a pontosság, a precizitás, az üzleti érzék, és a kiváló vezetői képességek a jellemzőek. Igazi hadvezér a konyhában.

Itt jelennek meg azok az árnyalatok, amik a "hogyan"-t határozzák meg. Bárki lehet szakács, aki affinitást érez hozzá, de a nevéből az is kiderül, hogy elsősorban a monotonitásra, a bevált dolgok ismétlésére alkalmasabb vagy kreatív újító. Az étel lehet akár olyan is, mint egy kifinomult költemény a tányéron, míg másnak az "emberes adag" a mérce. Megint mások brandet építenek a gasztronómiai tevékenységükből, vagy kiváló kommunikációval szórakoztatnak bennünket a tévéképernyőkön keresztül.

Azt nem tudom, hogy Gerald Durell tudott-e főzni, de az biztos, hogy az érzéke a fentiek alapján megvolt hozzá. A műveiből azonban az ételek szeretete egyértelműen kiderül.

Neked van 3-as a nevedben? S ha igen: szeretsz főzni?

Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Numeroprofil facebook oldalát, itt megteheted.